“За колекционера на “старо” изкуство повечето избори вече са направени. За колекционера на съвременно изкуство те предстоят, те са негови – трудни, проблематични, понякога лъжовни или погрешни. Той е пътешественик в бъдещето, където всичко е все още само възможно.”

-Иво Милев
Из. Колекционерски манифест

Движени от идеята, че съвременното изкуство може да създаде пространство в нашия живот, в което да разбираме по-добре себе си и положението си в света, вярвайки, че изкуството е достъпно за всички и е необходима част от нашето жизнено пространство и начин на живот, екипът на галерия +359 положи основите на проекта “To Collect Contemporary Art”.

Чрез различни партньорства, кураторски избори на автори, теми, произведения, специални събития и издания в областта на съвременното изкуство и културата, платформата има за цел да представи в различни части на България и света, както и в дигиталното пространство, тенденции и идеи на изкуството, които най-добре отговарят на определението за „съвременно“. Мисията й е да обедини и включи в себе си все повече кръгове от любители на изкуството, да участва в процеса на образование и развитие на публиката и в крайна сметка да създава запалени колекционери.

Актуални събития | март 2023

18 Март | To Collect Contemporary Art

Събитие | Residence Exclusive club

18 Март | Post-Industrial Butchery

Collect Gallery - Exhibition by Valentina Sciarra

20 Март | Until the last drop

Галерия +359 Звукова инсталация на Антони Райжеков

24 Март | Скулптурата на 20 век

Галерия Харта | Врабча 12

Свързани пространства

Пространство за съвременно изкуство, ситуирано в запазена водна кула в София.
Галерия за съвременно изкуство в Истанбул.
Галерия Харта, където се срещат класика и съвременно.

Корпоративният свят среща изкуството днес

Оптимизирайте пространството си и покажете на света идентичност, философия и ангажираност, като приветствате във Вашите офиси съвременно изкуство и изискана културна програма.